Bedrijfsconsultancy

Met kleine en eenvoudige tips streven we naar een maximale verbetering.
Ontdek hoe wij u kunnen helpen op deze 4 domeinen.

 • Warehouse management system (WMS)
 • World Class Manufacturing (WCM)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Time management

 

 

WMS | Warehouse management system:

 • Hier ligt onze kracht op 2 mogelijke terreinen. In het u helpen ondersteunen bij het implementeren van een WMS. Of een bestaand WMS helpen optimaliseren om uw vooropgestelde bedrijfstargets te halen.

WCM | World Class Manufacturing:

 • LEAN, TPM en SIX Sigma bedrijfsmanagementstrategieën in uw bedrijf introduceren op een zeer eenvoudige manier.
  • LEAN: afslanken van de productie, door het overbodige te elimineren. We kunnen dit doen aan de hand van verschillende implementaties, zoals Kaïzen, 5S, SMED, JIT, enz.
  • TPM (Total Production Maintenance): Doel is om het OEE (Overall Equipment Effectiveness) van de machines te verbeteren. Dit doen we door de introductie van kleine zelfsturende teams die continue streven naar verbetering. Belangrijk hier is te streven naar autonoom onderhoud, preventief onderhoud, training, veiligheid, standaardisatie van werkprocessen met uiteindelijk doel te streven naar 0 fouten, 0 verliezen en 0 ongevallen.
  • SIX Sigma: Doel van deze managementmethode is om de kans zo groot mogelijk te maken dat producten en/of diensten in overeenstemming zijn met de klantenverwachtingen.

HRM | Human Resource Management:

 • Wij bieden begeleiding bij het aanwervingsproces.
 • Wij kunnen u helpen bij het begeleidingstraject van nieuwe starters in uw bedrijf.
 • We kunnen u helpen bij het uitschrijven van functieomschrijvingen.
 • Begeleiding met de introductie van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Time management:

 • Tijd is kostbaar hoe gebruiken we hem het best?